Wie deelnam aan de leerkrachtenbijeenkomsten, kan een leerkrachtenpakket aankopen.

Hierin vind je de prenten die gebruikt worden in de STOPklas en ook toegelicht werden in deze bijeenkomsten. 

Een leerkrachtenpakket kost €20. 

Geef hieronder je naam en emailadres door en noteer ook in welke regio je de leerkrachtenbijeenkomst volgde. 

We contacteren je zo snel als mogelijk terug in functie van de betaling. 

Bedankt! 

   Aanvragen leerkrachtenpakket

Bedankt! We contacteren jou z.s.m. terug.