top of page

Heeft u interesse om STOP4-7 te steunen?
 

Bij STOP4-7 staan professionele hulpverleners dag in dag uit paraat om kinderen, ouders en scholen te ondersteunen. Om een kwaliteitsvolle begeleiding te blijven garanderen is een goed uitgebouwde organisatie essentieel. Dit kost helaas handenvol geld. STOP4-7 moet met eigen middelen investeren in gebouwen, materialen en de professionalisering van de medewerkers. Gelukkig ontvangen we subsidies van de overheid, maar deze financiële werkingsmiddelen zijn echter niet toereikend.


Daarom is uw financiële steun belangrijk!

Liggen gezinnen met specifieke ondersteuningsbehoeften u nauw aan het hart? Uw (financiële) steun kan voor heel wat kinderen, ouders en scholen een groot verschil maken. U kan daartoe een bijdrage leveren door een bedrag naar keuze te schenken aan onze werking. 

U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro per jaar. Met dit fiscaal attest geniet u van een belastingvermindering. Deze wordt berekend aan een belastingvoet van 45%. We bezorgen u uw fiscaal attest in maart van het jaar volgend op uw gift. Zo hebt u uw attest tijdig om het toe te voegen aan uw belastingaangifte.
 


Wilt u een bedrag overmaken ten voordele van STOP4-7?

  • Stort het bedrag dat u wenst te doneren op BE73 7360 1004 8860 op naam van STOP GENT LOKEREN.

Uw financiële steun komt terecht bij STOP4-7 Gent-Lokeren, het team dat het programma ontwikkelde. Wilt u dat uw steun expliciet uitgaat naar één van onze andere teams? Vermeld dan de naam van het team in de mededeling bij de overschrijving en dan zorgen wij dat uw donatie bij het desbetreffende team terecht komt.
 

  • Vermeld in de mededeling uw naam en adres + gift fiscaal attest. Op die manier beschikken wij over de gegevens om uw fiscaal attest te bezorgen het jaar nadien. Opgelet, fiscale attesten kunnen pas worden opgemaakt wanneer het totale bedrag van de giften doorheen het jaar minimum 40€ bedraagt.

 

Indien u graag in gesprek gaat rond een eventuele gift kan u contact opnemen met onze coördinator Wim De Mey. Hij staat u graag te woord! Neem contact op via wim.stop@stop4-7.be.

 

Wij zijn zeer dankbaar voor uw steun!

bottom of page