top of page

Informatie voor professionelen

Het STOP4-7 programma is een multi-modaal en ecologisch programma voor jonge kinderen met (ernstige) gedragsproblemen. Het is een protocol (handboek uitgegeven bij SWP) en omvat een sociale vaardigheidstraining voor de kinderen, een ouder- en leerkrachttraining. Het is ook hulpverlening op maat: dit wordt vooral via huis- en schoolbezoeken geconcretiseerd. 

Het programma is sterk wetenschappelijk onderbouwd. Dr. Patterson van het Oregon Social Learning Centre (OSLC) is de grote inspirator.

Meer info:

bottom of page