top of page

Opleiding en vorming voor professionelen

Opleiding

Voorlopig is de opleiding enkel toegankelijk voor medewerkers die in een bestaand STOP-team werken of zullen gaan werken.

Vorming

Scholen en andere teams binnen de jeugdhulpverlening kunnen een studiedag of opleiding op maat aanvragen, rond volgende thema's: 

- hanteren van kinderen met gedragsproblemen in het basisonderwijs

- hanteren van (lagere school)kinderen met gedragsproblemen in leefgroepen

- werken met groepen ouders rond opvoeding

- gezinsbegeleiding gericht op opvoedingsgedrag

bottom of page